Καθαρισμός και Φύλαξη Χαλιών
Καθαρισμός Κουβέρτας & Παπλώματος
Βιολογικός Καθαρισμός Σαλονιών
Βιολογικός Καθαρισμός Σκαφών
Επισκευές σε κρόσια & ρέλια